Poseł

Porozmawiaj z biurem posła

Porozmawiaj Online Napisz do nas... Wyślij

 

Porady prawne

1 maja 2012, 09:00

Zapraszam serdecznie na bezpłatne porady prawne udzielane w moim biurze poselskim w Opolu przy ul. Oleskiej 1/1.

W celu skorzystania z porad należy umówić się telefonicznie: 77 441 99 10.

Zestawienie porad prawnych udzielonych w marcu 2014 r

 1. Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci.
 2.  Umowa o świadczenie usług internetowych - wypowiedzenie umowy.
 3. Eksmisja z lokalu komunalnego.
 4. Pozbawienie praw rodzicielskich.
 5. Upadłość konsumencka.
 6. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.
 7. Ustalenie stosunku pracy i wypłata z tego tytułu wynagrodzenia.
 8. Umowa dożywocia, zamiana na rentę.
 9. Umowa darowizny.
 10. Spłata zobowiązań spadkodawcy.
 11. Ograniczenie władzy rodzicielskiej.
 12. Egzekucja z nieruchomości.
 13. Zbieg egzekucji, egzekucja z nieruchomości.
 14. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.
 15. Eksmisja z nieruchomości a lokal zastępczy.
 16. Ważność aktu notarialnego.
 17. Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych.
 18. Wywłaszczenie na cele publiczne.

W marcu skorzystało z porad prawnych 29 osób.

Zestawienie porad prawnych udzielonych w lutym 2014 r.

 1. umowa dożywocia
 2. testament holograficzny
 3. odrzucenie spadku
 4. zachowek
 5. odstąpienie od umowy z powodu wad rzeczy sprzedanej
 6. karalność wykroczeń
 7. wniosek o ściganie w związku z uchylaniem się od obowiązku alimentacji
 8. ograniczenie władzy rodzicielskiej
 9. egzekucja z nieruchomości (x2)
 10. sprzeciw od wyroku zaocznego
 11. wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

W lutym skorzystało z porad prawnych 21 osób.

Zestawienie porad prawnych udzielonych w styczniu 2014 r.

 1. umowa o pracę
 2. wezwanie do zapłaty
 3. kwestia współwłasności nieruchomości, jej remont i dziedziczenie
 4. skuteczność decyzji administracyjnej przy zmianie stanu prawnego
 5. podział nieruchomości
 6. oszustwo
 7. odszkodowanie
 8. spłata zadłużenia spadkodawcy
 9. wykroczenia
 10. zabezpieczenie przed długami spadkowymi
 11. rozwiązanie umowy o pracę

W styczniu skorzystało z porad prawnych 19 osób.

Zestawienie porad prawnych udzielonych w grudniu 2013 r.

 1. Rozwód
 2. Podział majątku
 3. Umowa o dzieło i zobowiązania z tytułu nieprawidłowego jej wykonania
 4. Naprawienie szkody
 5. Rozdzielność majątkowa
 6. Spadek
 7. Ograniczenie władzy rodzicielskiej
 8. Zmiana nazwiska
 9. Kapitał początkowy – odwołanie od decyzji ZUS
 10. Wypłata zaległego wynagrodzenia z funduszu gwarancyjnego

W grudniu skorzystało z porad prawnych 14 osób.

Zestawienie porad prawnych udzielonych w listopadzie 2013 r.

 1. Ograniczenie władzy rodzicielskiej
 2. Zażalenie na postanowienie sądu w zakresie egzekucji komorniczej
 3. Omówienie możliwości postępowania w przypadku błędów medycznych
 4. Ochrona danych osobowych i odszkodowanie z tego tytułu
 5. Umowa zlecenie
 6. Zaległe wynagrodzenie o pracę
 7. Terminy prawomocności
 8. Możliwości uzyskania sponsora przez stowarzyszenie
 9. Obowiązek naprawy rzeczy, a umowa najmu mieszkania
 10. Odwołanie od decyzji ZUS
 11. Możliwości odwołania od wyroku
 12. Wniosek z tytułu oszustwa o naprawienie szkody
 13. Wykonanie zobowiązań umownych, a przedawnienie roszczeń
 14. Molestowanie dziecka
 15. Warunki umowne przy zakupie rzeczy
 16. Umowa najmu mieszkania

W listopadzie skorzystało z porad prawnych 17 osób.

 

Zestawienie porad prawnych udzielonych w październiku 2013 r.

 1. Sprawy dotyczące zaległego wynagrodzenia ze stosunku pracy, sporządzanie pism. (2)
 2. Sprawy dotyczące działu spadku, zasad dziedziczenia.
 3. Porada dotycząca spisania testamentu z elementami wydziedziczenia krewnych.
 4. Sprawa dotycząca możliwości rozłożenia na raty długów w postępowaniu windykacyjnym.
 5. Porada prawna dotycząca wyjaśnienia sytuacji prawnej dłużnika w przypadku przejęcia zadłużenia przez firmę windykacyjną.
 6. Porada dotycząca możliwości uniknięcia dodatkowych kosztów (komorniczych, sądowych) w   postępowaniu egzekucyjnym.
 7. Sprawa rozwodowa, podział majątku i orzeczenia o winie.
 8. Sprawy dotyczące podziału majątku po orzeczeniu o rozwodzie.
 9. Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, abolicja zaległości składkowych.
 10. Sprawy dotyczące umowy o dzieło i wypłatę zaległego wynagrodzenia z tego tytułu.
 11. Sprawy dotyczące zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności
 12. Sporządzanie wniosku o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody w postępowaniu karnym.

W październiku skorzystało z porad prawnych 13 osób.

 

Zestawienie porad prawnych udzielonych we wrześniu 2012 r.

 1. Porada w sprawie możliwości umorzenia długu.
 2. Podział majątku, a odłożone składki OFE po zmarłym mężu.
 3. Pismo do spółdzielni o wyjaśnienie wysokiego wyrównania za wywóz śmieci za ostatnie 3 lata.
 4. Porada dotycząca rozwodu.
 5. Pozew o alimenty od rodziców.
 6. Informacja w sprawie darowizny.
 7. Informacja na temat pożyczek zaciągnięte w czasie małżeństwa - kto zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.
 8. Porada dotycząca spadku po rodzicach.
 9. Porada dotycząca umorzenia opłaty z tytułu abonamentu RTV.
 10. Informacja na temat egzekucji komorniczej.
 11. Przyjęcie i odrzucenie spadku.

Z porad prawnych w miesiącu wrześniu 2012 r. skorzystało 19 osób.

 

Zestawienie porad prawnych udzielonych w sierpniu 2012 r.

 1. Porada z zakresu prawa rodzinnego - ograniczenie praw rodzicielskich.
 2. Informacja dotycząca podziału nieruchomości.
 3. Porada dotycząca rozliczania energii cieplnej - naliczenie większej stawki podczas nieobecności właściciela.
 4. Porada dotycząca działalności gospodarczej Męża.
 5. Informacja dotycząca poręczenie kredytu.
 6. Porada z zakresu prawa pracy - praca w warunkach szczególnych.
 7. Informacja na temat właściwości komornika dla egzekucji przeprowadzonej z renty.
 8. Porada w sprawie niezaliczenia przez ZUS pracy w warunkach szczególnych.
 9. Informacja na temat spożywania alkoholu w miejscu pracy.

Z porad prawnych w miesiącu sierpniu 2012 r. skorzystało 15 osób.

 

Zestawienie porad prawnych udzielonych w lipcu 2012 r.

 1. Pozew o ustalenie nieważności dokonanej czynności prawnej.
 2. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
 3. Informacja na temat Współwłasności łącznej.
 4. Porada z zakresu prawa spadkowego - podział spadku.
 5. Klauzula wykonalności.
 6. Pomoc w zmianie ośrodka wychowawczego dla dziecka.
 7. Porada z zakresu prawa rodzinnego - ograniczenie praw rodzicielskich.
 8. Porada w zakresie prawa pracy - zmiana warunków pracy po wypadku przy pracy.
 9. Pozew o wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym członku rodziny.
 10. Porada z zakresu prawa spadkowego - podział majątku.
 11. Informacje na temat możliwości zameldowania w domu bez zgody współwłaścicieli.
 12. Umowa przechowania.
 13. Informacja na temat podział majątku wspólnego małżonków.
 14. Informacja na temat Współwłasności łącznej.
 15. Porada dotycząca stwierdzenia prawidłowości warunków umowy.

Z porad prawnych w miesiącu lipcu 2012 r. skorzystały 23 osoby.

 

Zestawienie porad prawnych udzielonych w czerwcu 2012 r.

 1. Informacja na temat możliwości uzyskania świadczeń emerytalnych.
 2. Porada dotycząca bezprawnego użytkowania nieruchomościami.
 3. Informacja na temat możliwości kupna mieszkania od miasta.
 4. Porada w kwestii sprzedaży działki bez jej wcześniejszego podziału.
 5. Porada dotycząca warunków przyznawania świadczeń chorobowych.
 6. Informacje na temat rozliczeń z siecią telewizji kablowej.
 7. Porada z zakresu prawa spadkowego – podział spadku.
 8. Pomoc w sporządzeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 9. Porada dotycząca otrzymania odszkodowania podczas wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych.
 10. Informacja dotycząca oszacowania szans w procesie cywilnym.
 11. Porada z zakresu prawa rodzinnego - alimenty.
 12. Informacje na temat prawa budowlanego.
 13. Porada w sprawie sprzedaży mieszkania komunalnego.
 14. Porada z zakresu prawa spadkowego.
 15. Porada w sprawie apelacji od wyroku Sądu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do emerytury. 
 16. Pomoc w sporządzeniu pisma do PZU.
 17. Informacje na temat prawa własności do lokalu i działki.

Z porad prawnych w miesiącu czerwcu 2012 r. skorzystało 27 osób.

 

Zestawienie porad prawnych udzielonych w maju 2012 r.

 1. Informacja na temat warunków przyznawania świadczeń emerytalnych i przedemerytalnych.
 2. Sporządzenie pozwu o alimenty dla dziecka.
 3. Przygotowaniu wniosku o ustanowieniu pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
 4. Porada w sprawie zwolnienia z pracy.
 5. Porada dotycząca warunków przyznawania świadczeń emerytalnych.
 6. Sporządzeniu wniosku o przywrócenie terminu ustawowego do wniesienia pisma procesowego.
 7. Porada w sprawie przeniesienia własności nieruchomości.
 8. Porada w sprawie nabycia spadku.
 9. Informacja dotycząca warunków przyznawania świadczeń powypadkowych.
 10. Porada z zakresu prawa administracyjnego.
 11. Porada dotycząca dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych w procesie karnym.
 12. Porada z zakresu prawa spadkowego.
 13. Sporządzeniu pozwu o alimenty od dzieci.

Z porad prawnych w miesiącu maju 2012 r. skorzystały 23 osoby.

 

Zestawienie porad prawnych udzielonych w kwietniu 2012 r.

 1. Pismo do ZUS-u w sprawie możliwości uzyskania świadczeń emerytalnych.
 2. Porada z zakresu prawa pracy dotycząca wypłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.
 3. Porada w sprawie sprzedaży mieszkań wraz z lokatorami.
 4. Napisanie wniosku o zażalenie na postanowienie sądu o obciążeniu kosztami kuratora sądowego.
 5. Porada z zakresu prawa pracy dotycząca świadczeń emerytalnych.
 6. Porada w kwestii obrotu nieruchomościami.
 7. Sporządzeniu wniosku dotyczącego uzasadnienia wyroku.
 8. Przygotowaniu wniosku z zakresu prawa karnego o ustanowienie pełnomocnika dla pokrzywdzonego.
 9. Informacje mające na celu oszacowanie szans w procesie cywilnym.

Z porad prawnych w miesiącu kwietniu 2012 r. skorzystało 17 osób.

Sebastian 1 listopada 2016, 14:17

Witam czy mogl bym liczyc na Pana pomoc poniewasz zostalem oszukany w holandi przez agencje pracy i prawdopodobnie przez adwokata ktorego wziolem

 
andrzej 23 marca 2017, 14:27

Witam szukam pomocy jestem kierowca ciezarowki ,w 2007 r ,kiedy zaczynalem swoja prace jako kierowca püjechalem do niemiec z ladunkiem ,ktory zostal zaladowany przez mojego szefa .Zatrzymano mnie do kontroli okazalo sie ze przewoze ukryte papierosy,zostalem zatrzymany w areszcie de .Moj szef wynajol mi adwokata,ktory doradzil mi abym sie przyznal to zostane wypuszczony.I tak sie stalo na sprawie w de zasadzono mi wyrok w zawieszeniu i zaplate akcyzy.Adwokat powiedzial ze nic mi nie zrobia .po 5 niespelna latach urzad skarbowy poinformowal mnie ze zajmuje mi wynagrodzenie bo jestem winien niemca ponad MILION zl juz 5 lat us zabiera mi czesc pesji a dlug rosnie i to kwota dla mnie nie do splacenia.PYTANIE MOJE czy jest jakis przepis o przedawnieniu .Chcialbym godnie zyc i zarabiac pieniadze ale ....CZY PAN MINISTER MOZE MI JAKOS POMOC: DZIEKUJE

 

Imię, pseudonim (wymagane)

Treść komentarza

Przepisz czarne znaki