Poseł

Porozmawiaj z biurem posła

Porozmawiaj Online Napisz do nas... Wyślij

 

Interpelacja poselska ws. sytuacji finansowej Filharmonii Opolskiej

15 stycznia 2015, 07:48

W związku z dramatyczną sytuacją finansową Filharmonii Opolskiej wystosowałem interpelację poselską do Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Interpelacja do ministra kultury i dziedzictwa narodowego
w sprawie dramatycznej sytuacji finansowej Filharmonii Opolskiej


W budżecie województwa opolskiego na 2015 r. w znaczący sposób ograniczone zostały środki na działania opolskich instytucji kultury. W szczególnie dramatycznej sytuacji znalazła się Filharmonia Opolska - państwowa instytucją kultury z ponad 40-letnią tradycją, której dalsze funkcjonowanie wskutek decyzji Marszałka Województwa Opolskiego jest poważnie zagrożone.


Zgodnie z planami finansowymi województwa opolskiego na 2015 rok dotacja Urzędu Marszałkowskiego dla Filharmonii Opolskiej zmniejszy się o 2,2 mln zł, co oznacza obcięcie dotacji o ok. 30 procent. W tej sytuacji zagrożone są etaty muzyków, ponieważ cięcia dotacji w latach poprzednich czynią nierealnym znalezienie innych oszczędności. Zwolnienia muzyków spowodują utratę przez zespół statusu orkiestry symfonicznej, co skutkować będzie utratą przez Filharmonią Opolską prawa do statusu filharmonii i praktycznym końcem istnienia jedynej tego typu instytucji w województwie opolskim.


Dodatkowo, w związku z tym, że gmach Filharmonii Opolskiej został w ostatnich latach wyremontowany przy wsparciu dotacji z Unii Europejskiej, instytucja zobowiązana jest realizować bogaty plan aktywności artystycznej i wypełniać wskaźniki frekwencyjne zawarte w umowie na unijne dofinansowanie, co przy poziomie zaproponowanego finansowania będzie niezwykle trudne do osiągniecia i skutkować może koniecznością zwrotu unijnej dotacji, która wraz z odsetkami wyniosłaby około 16 mln zł

W związku z powyższym uprzejmie proszę Panią Minister o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Czy w związku z dramatyczną sytuacją finansową Filharmonii Opolskiej Pani Minister widzi możliwość przeznaczenia środków będących w dyspozycji ministerstwa na dotację celową, zapewniającą dalsze funkcjonowanie tej instytucji?
  2. Czy w planach dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2015 r. znajdują się dotacje dla instytucji kultury z województwa opolskiego? Jaki procent wydatków ministerstwa przeznaczony jest na dotacje dla instytucji z województwa opolskiego?
  3. Czy w ministerstwie robione były analizy sytuacji finansowej regionalnych instytucji kultury w Polsce, pod kątem tego, aby środki ministerstwa mogły być w większym stopniu kierowane do tych województw, w których ze względu na spadające dochody budżetowe funkcjonowanie instytucji kultury jest szczególnie trudne?


Z poważaniem,
Poseł Patryk Jaki

Opole, 8 stycznia 2015 roku

Imię, pseudonim (wymagane)

Treść komentarza

Przepisz czarne znaki